A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdalshallen er open for bruk, badebassenget fortsatt stengt

Diverre kan vi ikkje opne bassenget før vi har fått reparatør til luftanlegget. Det er så fullt med vassdamp i symjehallen at vi ikkje kan sleppe publikum inn der enno.
Vi kjem attende med oppdatering så snart luftanlegget er i funksjon.

Reparasjon av vassleidning har vore vellukka. Vatnet til Årdalshallen og omliggande område er no attende. Dette betyr at idrettslaga og skulane igjen kan nytte hallen til si trening. 

Tips ein ven Skriv ut