Jubilantar i Årdal kommune

I år var det 16 tilsette som var inviterte til julelunch på Klingenberg hotell den 9. desember. Ordførar Arild Ingar Lægreid stod for den høgtidelege utdelinga av gullur, heidersmerke, pengegåve og lysestakar i sølv.

 

Desse har vore tilsett i 25 år:

Anne Mette Nytun, Farnes barnehage
Merete Holsæter, Vaksenopplæringa
Solveig Hunshammer, Einehaugen barnehage
Jorunn Karin Hove, Farnes skule/SFO
Lisbeth Halvorsen, Tangen skule
Mette Lise M. Magnussen, Spesialomsorg
Sonja D. Midtun, Tekniske tenester
Nina Eriksen, Årdal sjukeheim
Anita Stølen, Heimesjukepleien
Stein Idar Sem-Johansen, Farnes skule
 

Desse har vore tilsett i 30 år:

Vigdis Irene Hilleren, Farnes skule
Heidi Norheim Moen, Vaksenopplæringa
Solveig Kristine Natvik, Årdal sjukeheim
Lillian Horge Henriksbø, Årdal sjukeheim
 

Desse har vore tilsett i 40 år:

Jan Rune Rørvik, Tangen skule
Annbjørg Stevnebø, Seimsdal sjukeheim