A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Vassbrot på Årdalstangen

Det er 2 vassbrot på Hæreidsida.

17. november er statusen slik: Vassbotet i Kringlevegen i orden og vegen opna oppatt.
18. november er statusen slik: Vassbråtet ved Høreidsvegen/Seimsdalsvegen er no i orden.

I helga fekk vi 2 store vassbrot på Årdalstangen (Hæreidsida).
Dette førte til at fleire på Hæreid og i Seimsdalen vart utan vatn i ein kortare periode. Alle abonnentane har no fått vatnet tilbake, nokre med ein mellombels forsyning.
Kringlevegen er stengd for gjennomkøyring og det er innsnevra vegbane i Hæreidsvegen og i Seimsdalsvegen.

I samband med vassbrota opplever fleire at vatnet er misfarga. For å få vekk misfarginga er det viktig å tappe ut rikelige mengder vatn i kaldtvasskrana.
Ein bør bruke minst mogleg varmtvatn for å unngå å fa ureinheitar i varmtvasstanken.

Reparasjon av vassbrota startar opp måndag ettermiddag og vil pågå i fleire dagar.
Abonnentane kan oppleve at vatnet kan bli borte i kortare periodar i samband med gravearbeida. Berørte abonnentar vil bli varsla på førehand.

Spørsmål kan rettast til Arne Kjos, 950 74 351 eller til Teknisk vakt, 918 57 966


Årdal kommune
Tekniske tenester

 

Tips ein ven Skriv ut