A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring: Folkehelseplan Årdal kommune

Høyringsfrist er sett til fredag 9. oktober.

Folkehelseplanen skal behandlast i formannskapet 3. november og kommunestyret 19. november.

Planen er òg lagt ut på tenestetorget på Årdalstangen og biblioteket i Øvre Årdal.

Uttalen kan sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller E-post: postmottak@ardal.kommune.no

Høyringsfrist er sett til fredag 9. oktober.

Folkehelseplan Årdal kommune