A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Årdal bibliotek er for tida utan telefonforbindelse

Pr. 08.01.15 er Årdal bibliotek utan telefonforbindelse.

Årsaka til dette er arbeidet rundt helsehuset i Øvre Årdal.

Du kan få kontakt med oss via: bibliotek@ardal.kommune.no, via biblioteksystemet (link finn du her på sida vår), eller på FB.

Vi beklagar ulempene dette medfører. Det vert jobba med ei anna løysing.