Olve Fossedal tilsett som rådmann i Årdal.

Kommunestyret vedtok i dag å tilsette Olve Fossedal som ny rådmann i Årdal kommune.


Fossedal har tidlegare vore personalsjef i Årdal kommune. Han er no busett i Larvik og er for tida administrerande direktør i Oil Cleaning Technology AS.