Symjebassenget i Årdalshallen blir ikkje opna i dag

Blir ikkje opna i dag som lova, men blir truleg opna i morgo 21. oktober på ettermiddagen.
Feil del er årsaka.

Vi beklagar så mykje for ulempa dette påfører gjestene våre.
 

Opningstider