A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

KOM OG SJÅ: KUNSTJULETRE

Årdal kulturskule sine elevar frå 3 klasse og oppover har laga eit flott juletre.

Dei har henta drivved nede ved Årdalsvatnet og dekorert denne fritt.

 kunstjuletre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungar kan komme innom biblioteket å skrive ei julehelsing som vert hengt opp på juletreet. Me har liggande stjernelappar og vil hjelpe til med å hengje dei opp :-)