A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Ålmenhagen

Ålmenhagen

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Ålmenhagen

Tiltaksnr

  12

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-110Profiler 110-300

Kart

 Skredsikring Ålmenhagen på Sognekart

Lengde

300 meter

Høgde

4,5 meter

Byggeår

1983

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

Skråninger 1:1 mot fjellet og 1:1,5 mot busetnad, stedlige massar

Kostnad

428 300 kr

Tilkomst

1 veg

Bilete

Tilsyn 1Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/503

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1982)

Rapport 2 (1964)

Rapport 3 (1981)