Budsjett 2017

Kommunestyret vedtok 15. desember 2016 kommunen sitt budsjett for 2017.

Budsjettsak 100/16
Budsjettdokument 2017.