A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Budsjett 2016 - Utlegging til offentleg ettersyn

Formannskapet har i møte 1. desember 2015, Fsak 111/15, vedteke å legge framlegg til Budsjett 2016, Økonomi- og handlingsplan 2016 - 2019  ut på høyring.

 

Høyringsfrist 15. desember 2015.

 

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2016, samt Økonomi og handlingsplan 2016-2019 er i samsvar med kommunelova § 44 og 45, lagt ut til offentleg ettersyn frå 2.12.2015 på følgjande stader:

  • Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen
  • Årdal bibliotek, Øvre Årdal
  • Årdal kommune si heimeside

Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen seinast innan 15.12.2015.

Kommunestyret skal handsame budsjett og økonomiplan i møte 17. desember.

Høyringsdokument:
Budsjett 2016, Økonomi- og handlingsplan 2016-2019

Prisar, satsar og gebyr 2016