A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Budsjett 2015 - høyringsdokument

Formannskapet handsama i møte 2.12.14 framlegg til budsjett 2015, og økonomi- og handlingsplan 2015-2018.


Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2015, samt Økonomi og handlingsplan 2015-2018 og prisliste er i samsvar med kommunelova § 44 og 45, lagt ut til offentleg ettersyn frå 2.12.2014 på følgjande stader:

•    Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen
•    Årdal bibliotek, Øvre Årdal
•    Årdal kommune si heimeside

Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen seinast innan 16.12.2014.

Kommunestyret skal handsame budsjett og økonomiplan i møte 18. desember.

Budsjettsak

Budsjett 2015, Økonomi og handlingsplan 2015-2018

Prisliste 2015