A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenesta skal yte tenester til menneske med psykisk og fysisk funksjonshemming og deira pårørande.

Ansvarsområde:

  • Verna bustader for menneske med psykisk utviklingshemming
  • Støttekontakt
  • Avlastningstiltak
  • Omsorgsløn
  • Opplæring og rettleiing til pårørande med særleg tyngande omsorgsarbeid
  • BPA - brukarstyrt personleg assistanse
  • Individuell plan

Leiar Bu- og miljøtenesta:
Marita Oppheim, tlf. 995 21 531

Leiar for funksjonshemma/avlastningsbustad:
Jane Kristin Lindstrøm-Bolme, tlf. 908 77 068

Leiar verna bustader Uravegen:
Ann Kristin Midtun, tlf. 975 19 172

Leiar for verna bustader Øvstetunsvegen:
Jorunn Smedegård, tlf: 975 18 688

Leiar forsterka bufellesskap Grandane:
Lone Larsen, tlf. 57665000

Leiar Myri:
Camilla Granby, tlf 906 81 367

 

Tips ein ven Skriv ut