Bu – og miljøtenesta søkjer støtte – og treningskontaktar

Søttekontakt

Me søkjer etter personar som kan vere med å tilretteleggje for ei aktiv og meiningsfull fritid for andre. Me har fleire ledige oppdrag: følgje til trening og aktivitet, turkamerat til lengre fjellturar, følgje til kino, sjåfør og samtalepartnar i biltur og følgje til ulike aktivitetar. 

For å bli støttekontakt må du vere over 18 år og du må leggje fram politiattest. Ta kontakt for meir informasjon og ein uformell samtale rundt det å vere støtte – og treningskontakt! Oppdrag som støttekontakt er løna og det vert gjeve godtgjersle for utgifter og køyring som er ein del av oppdragsavtalen. 

Kontaktperson: Leiar for bu – og miljøtenesta på epost: Marita Opheim tlf. 995 21 531.