A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Breiskrea

Breiskrea

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Breiskrea

Tiltaksnr

  8

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-40Profiler 40-80Profiler 80-120Profiler 120-140

Kart 

 Skredsikring Breiskrea

Lengde 

140 meter

Høgde 

10 meter

Byggeår 

2000

Føremål 

Sikring mot snøskred

Oppbygging 

Stedlige massar

Kostnad

Kr. 1.000.000,-

Tilkomst 

2 vegar

Bilete

Tilsyn 1 

Tilsyn 2 

Tilsyn 3

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

07/499

 

Geolograpportar: