A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Bokhandlarprisen 2012 til Per Petterson

Per Petterson har fått Bokhandlarprisen for 2012 for boka "Jeg nekter".

Les meir.

Vi har boka.

Jeg nekter - Per Petterson