A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Bli med på sommarles frå 1. juni!

 

Bli med på ein kjempekul og nyskapande lesekampanje for 1. - 7. klasse!
Så tidleg som 1. juni er det mogleg å registrera seg på
https://sommarles.no/
Der kan ein registrera bøker, løysa oppgåver, spela og vinna kule trofe.

Det vert opningsfest på biblioteket, med bibliotekovernatting og aktivitetar. 
Fredag 15. juni - laurdag 16. juni. Festen er for elevar 5. - 7. klasse.

Me har berre plass til eit visst tal elevar, så her er det fyrste person til mølla!
Ein må melda seg på til
ellen.harrison@ardal.kommune.no.

Etter sumaren vert det avslutningsfest for alle med ei lita overrasking.
Det vert litt av ein boksumar! Me gler oss!