A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Born og familie/Barnehage/Betalingsreduksjon - søknad

Betalingsreduksjon - Skjema 2020-2021

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga.

Hvis maksprisen er høgre enn 6 prosent av den samla inntekta til husstandane, skal du ha redusert pris.

Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen.

Alle må søkje på nytt ved kvart barnehageår og leggje ved siste skattemelding
(sjølvmelding/"selvangivelse").

Her finn de skjema for reduksjon av barnehageplass.