A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Bassenget i Årdalshallen opnar for sesongen

Årdalshallen[1]

Måndag opnar bassenget i Årdalshallen og på Tagen skule.

Bassenget i Årdalshallen og på Tangen skule vert opna måndag 18. september.

Til glede for dei stupeglade, kan kommunen meddela at skadane på stupetårnet i Årdalshallen no er utbetra og tårnet kan nyttast frå mandag av.

Opningsider i Årdalshallen fin du her.

Prisar for betaling i Årdalshallen finn du her.