A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Bassenget i Årdalshallen er mellombels stengt.

Eit styrekort er øydelagt slik at vi får alt for stor fukt i lufta inne i hallen.

Vi ventar å få nytt kort til i morgo 11.09, men må stenge hallen fram til vi får anlegget i gang igjen, elles kan materialane i hallen ta skade. Bruk fører til auka avdamping frå bassenget.