A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Barn som pårørande

Kommunane har eit hjelpeapparat som skal sikre at barn under 18 år blir ivaretekne når søsken, foreldre, eller andre nære omsorgspersonar vert alvorleg sjuke. Det kan vera alvorleg somatisk/ psykisk sjukdom, rusvanskar, ulykker eller dødsfall.