A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Bu- og miljøtenesta/Avlastning

Avlastning

Avlastning i eldreomsorga
Er ei teneste som vert gitt for å hjelpa personar som har behov for omsorg og pleie i ein kortare periode, kan Eldreomsorga i Årdal kommune gje tilbod om avlastningsplass på institusjon.

Avlastning for funksjonshemma
Er ei teneste som vert gitt til familiar og personar som har ei særleg tyngande omsorgsoppgåve. Formålet med tenesta er å gje omsorgspersonane naudsynt kvile, ferie og fritid. Avlastninga skal i størst grad organiserast slik familien ynskjer det. Det kan skje hjå privat avlastar eller i avlastningsbustad