Attgløymd idbrikke

Bankid

Kan dette vera din!

Det er blitt lagt att ein bank id brikke inne på Nav kontoret.

Er det din ta kontakt med tenetetorget på rådhuset eller ring tlf. 57665000.