Årleg nasjonal kampanje mot hovudlus

Alle elevane har fått med seg skriv heim. Les dette:

Til barnehagestyrere i kommunen og
de ansvarlige for kommunens skole- og helsesøstertjeneste

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. 

For å sikre en lusefri vår oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å gjennomføre en kampanje mot hodelus i uke 10. 
 

Hvordan gjennomføres en hodeluskampanje?

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Instituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan laste ned fra internett eller bestille gratis og distribuere videre:
 
Brosjyre om hodelus:

Foreldrebrev for skoler på norsk: 

Foreldrebrev for barnehage på norsk: 

Foreldreskriv for skole/barnehage på andre språk:


Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Man kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 11.-12. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.
 
Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.
 
Mer om kampanjen:
I løpet av uke 10 vil vi ha en filmsnutt klar, der det bl.a. blir vist hvordan man sjekker for hodelus. Følg med på Facebook og på fhi.no - filmen vil bli lagt ut begge steder.
Folkehelseinstituttet vil også legge ut en nyhetssak om kampanjen på nettsidene.

Vennlig hilsen Folkehelseinstituttet
v/avdelingsdirektør  

Preben Ottesen
Avdeling for skadedyrkontroll | Folkehelseinstituttet
Tlf: 21 07 64 25 | Mob: 971 80 096
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS