Vil du bli lærling i Årdal kommune?

Me har desse lærlingplassane:

Barne- og ungdomsarbeidar - Oppvekst og kultur
Helsefagarbeidar - Pleie og omsorg

Me ynskjer nye lærlingar velkomne til hausten. 

Hugs søknadsfristen 1. mars.

Lærlingplassane kan de søkje her.

Har du spørsmål?

Odd Einar Fimreite
Kommunalsjef - Oppvekst og kultur
E-post
Mobil 90 51 81 31
Hilda Nese
Tenesteleiar Pleie og omsorg
E-post
Telefon 94 81 56 63
Mobil 94 81 56 63