To nye legar på plass i Årdal

I frå torsdag 3. mars har kommunen på plass ny fastlege og ny turnuslege på legekontoret.

Mark Popescu er tilbake og overtek den ledige fastlegelista i dei neste seks månadane. Samstundes er det kome ny turnuslege, Selma Lupic, som starta opp 1. mars og vil vere fram til 1. september.

Til toppen