Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona.  Information about corona in other languages.

Koronatelefon 901 11 630 - open måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00 (stengt i helgi)
Vaksinetelefon 989 06 097 - open i legekontoret si opningstid.

            Informasjonsmeldingar 

Til innbyggarane i Årdal - uvær i vente

NVE har sendt ut farevarsel for. 
Mykje regn, gir stor fare for sørpeskred, flom og jordskred.

  

Me ber dykk om å sjekke følgjande hjå dykk sjølv:

  • Sjekk hager og områder
  • Sjekk avløpsveger som kummar, stikkrenner etc.
  • Fjern det som hindrar vatn i å renna fritt (snø, is, løv, søppel o.l.)
  • Unngå å ferdast langs vegane  og på kjende områder der det ofte  vil komma ras, stein og vatn når nedbøren er som sterkast, og timane etterpå
  • Sjå om det går å gjera førebuande tiltak, og ver bevisst på dei punkta ein veit kan bli eit problem.

Årdal kommune har:

Rydda alle fanggroper, nedløp, stikkrenner og kulvertar.

Me har auka beredskapen i utedrift og VAR.

Har du spørsmål eller treng bistand kontakt Teknisk vakt: 918 57 966

Til toppen