Viktig informasjon om koronaviruset

Tidlegrøysting i Årdal kommune

Ta kontakt med tenestetorget på telefon 57 66 52 20 dersom du ynskjer å tidlegrøyste i samband med stortingsvalet.

I samband med Stortings- og sametingsvalet i 2021 kan du tidlegrøyste frå 1. juli.

Det betyr at viss du ikkje har høve til å røyste på valdagen eller i den ordinære perioden for førehandsrøysting, så kan du kontakte kommunen og få tidlegrøyste fra 1. juli og til førehandsrøystinga startar 10. august. 

Tidlegrøysting er i Årdal kun tilgjengeleg på Tenestetorget på rådhuset. Me ber om at du ringer telefon 57 66 50 00 for å avtale tid. 

Du treng ikkje valkort, men ta med legitimasjon.

        
-Valstyret-
 

Til toppen