Viktig informasjon om koronaviruset

Testing for korona og vaksinering i ferieavviklinga

Årdal kommune held fram med testing for korona og vaksinering av innbyggarane. I samband med ferieavvikling treng me fleire som delta i dette arbeidet.

For testing

treng me helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, sjukepleiestudentar, medisinstudentar, sjukepleiarar, vernepleiarar, pensjonistar med relevant fagbakgrunn.

Dei som melder seg får opplæring. Arbeid som regel kl.12.00 – 14.00 desse datoane:

  • 12.juli
  • 21.juli
  • 23.juli
  • 26.juli
  • 30 juli

Har du høve til å hjelpe så kontakt kontorleiar Marit Indrebø:
Marit.indrebo@ardal.kommune.no, mob 48213791
Arbeidet vert løna etter gjeldande regelverk.

For vaksinasjon

treng me sjukepleiarar, vernepleiarar, pensjonistar med relevant fagbakgrunn, sjukepleiestudentar og medisinstudentar kl.07.30 – 15.30  på desse datoane:

  • Torsdag 22.juli 
  • Fredag 23.juli

Dersom du kan hjelpe på desse dagane så ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Anne Berit Lerum:
anne.berit.lerum@ardal.kommune.no,  mob 46936631
Arbeidet vert løna etter gjeldande avtaleverk.


Med venleg helsing
Rigmor Svanberg
Fungerande tenesteleiar for helsetenesta Årdal kommune
 

Til toppen