Tenk tryggleik og klipp hekken før skulestart

Trafikksikkerheit er også ditt ansvar!
Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Me oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.

https://www.vegvesen.no/nn/trafikkinformasjon/langs-vegen/vegetasjonsrydding/

Til toppen