Skibuss til Tyin-Filefjell skisenter lørdag 1. april og lørdag 8. april

Avreise kl. 10:00 frå Årdalstangen og kl 10:15 frå Øvre Årdal.

Retur kl. 15:00

Eigenandel: kr. 100,- (betalast inn på førehand)

Når vegen er stengt går ikkje bussen og det må vere minst fire personar påmeldt for at me køyre.

Påmelding innan torsdag til:

E-post: Stine.Moen.Bakken@ardal.kommune.no
Mobil: 473 28 147

Til toppen