Skattekort til utanlandske arbeidstakarar - ID-kontroll 31.juli i Lærdal

Skatteetaten kjem til Lærdal rådhus 31. juli for ID-kontroll dersom det vert ei større gruppe som skal kontrollerast.

Påmelding på e-post til beate.stolen@laerdal.kommune.no , snarast og seinast 14. juli.

Informasjon som trengs:

  1. Arbeidsgjevar:
  2. Namn på arbeidstakar:
  3. Fødselsdato (ddmmåååå):
  4. Statsborgarland:
  5. D-nummer:


Sogn frukt og grønt sine medlemmar sender lister til Inghild Lysne Sanden.

Informasjon frå Skatteetaten

Før kontroll:

På kontrolldagen:

Etter kontrolldagen:

  • Vi produserar D-nummer og sende dette ut til arbeidsgjevarane.


Om nokon har utfordringar etter kontrollen med skattekort eller D-nummer, skriv ein e-post til skranke-leikanger@skatteetaten.no