Program verdsdagen for psykisk helse

Årdal kommune markerer verdensdagen for psykisk helse fredag 8. oktober.

Program for dagen

Kinosalen:
Kl. 09:00 Velkommen v/ordførar Hilmar Høl 
Kl. 09:15 Fagleg innlegg v/psykologspesialist Mads Rekve 
Kl. 10:30 Musikalsk innslag v/musikkterapeut Laila Asperheim

Kl. 11:30 Offisiell opning av psykisk helseteneste sine nyoppussa lokale i Tangevegen 14

Kl. 13:30 Framsyning av kinoen Nattebarn. Kinoen er gratis

Etter kinoframsyninga og fram til kl. 20:00 er det ope i psykisk helseteneste sine lokale i Tangevegen 14. 
Her kan ein få sjå psykisk helseteneste sine lokale og få meir informasjon om oss og kva tenester vi tilbyr. 

Velkommen til markeringa.

Grunna begrensingar på tal deltakarar må dei som ynskjer å delta på markeringa melde seg på til psyk. helseteneste v/Kristiane Laberg Seim på epost kristiane.laberg.seim@ardal.kommune.no eller telefon 906 99 752.

Til toppen