PP- rådgjevar og behandlande logoped i PPT

PPT Indre Sogn har ledig 40% fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgjevar, og ei 20% prosjektstilling (vert jobba for auke opp denne) på 2 år som behandlande logoped. Desse stillingane kan kombinerast.

Me søkjer etter deg som vil vera med å bidra til at barn, ungdom og vaksne får gode opplærings- og utviklingsvilkår. 

Organisering og arbeidsstad 
PPT Indre Sogn er ei interkommunal teneste med kontorlokale i Rådhuset på Årdalstangen. PP-tenesta har 3.5 fagstilling og yter teneste til både Årdal og Lærdal kommune.  Søknadsfrist 29. juli.

Les meir om stillinga her og søk