Påvist campylobacter i fjellvatn og bekkar i Årdalsfjella - ta med eige drikkevatn på tur

Kommuneoverlegen varslar om at det er påvist campylobacter i bekkar, elvar og fjellvatn rundt Årdal. 

Bakterien kan gje alvorleg tarminfeksjon og me ber alle om å ta med eige drikkevatn på tur. 

Til toppen