Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Påvist campylobacter i fjellvatn og bekkar i Årdalsfjella - ta med eige drikkevatn på tur

Kommuneoverlegen varslar om at det er påvist campylobacter i bekkar, elvar og fjellvatn rundt Årdal. 

Bakterien kan gje alvorleg tarminfeksjon og me ber alle om å ta med eige drikkevatn på tur. 

Til toppen