Ordførar sjukmeld

Me ber publikum og media vera merksam på følgjande informasjon frå kommuneleiinga i Årdal:

Ordførar Hilmar Høl (AP) er for tida sjukmeld, i første omgang fram til 8. oktober.
Varaordførar Anne Kauppi (AP) fungerer i mellomtida og leiar dermed kommunestyret sitt temamøte kommande torsdag.

For spørsmål og henvendelsar til politisk leiing, kontakt Anne Kauppi, telefon 911 20 643, epost: anne@sognok.no

Med helsing
Stig Stark-Johansen
kommunedirektør

Til toppen