Viktig informasjon om koronaviruset

Opning av friluftsbada

Årdal kommune opnar friluftsbada i Øvre Årdal og på Årdalstangen fredag 18. juni 2021.

Opningstider:

Ope kvar dag!

Friluftsbadet i Øvre Årdal                              1130 – 1900

Friluftsbadet på Årdalstangen                     1200 – 1800

Prisar:

Enkeltbillett:

Born:                           Kroner 40,-

Vaksne:                       Kroner 80,-

Klyppekort (20 klypp):

Born:                           Kroner   600,-

Vaksne:                       Kroner 1100,-

Kom frisk. Kom ikkje til oss dersom du er sjuk eller har luftvegssymptom.Me ynskjer deg hjarteleg velkomen attende når du er symptomfri.

Hald avstand. Avstandsregelen på minst 1 meter må holdast. Personar i same hustand kan vere tettare.

Vask hendene. Du har ansvar for å fylgje gode rutinar for håndvask og personleg hygiene.

Betalingsmiddel. Me oppmodar om bruk av kort som betalingsmiddel.

Friluftsbada fylgjer retningslinjene frå FHI. Me nyttar smittevernveiledar for badebransjen

Tal gjester

Frå opningsdatoen 18. juni er det ikkje sett avgrensing på tal gjester i friluftsbada. Dersom smittevernsituasjonen endrar seg eller at det syner seg vanskeleg å oppretthalda smittevernreglane på ein god måte, kan det verta innført begrensning på tal gjester.

Friluftsbada fylgjer retningslinjene frå FHI. Me nyttar smittevernveiledar for badebransjen

Klikk for stort bilete  Klikk for stort bilete   

Til toppen