Viktig informasjon om koronaviruset

Melding til 110 Vest om utendørs brenning (bålbrenning)

Registrering av lovlige bål/brenning gjerast direkte til 110 Vest av ansvarleg meldar/påtennar, tidlegast dagen før og seinast same dag innen kl 10:00.

110 Vest gir ingen godkjenning.
Bålbrennar er sjølv ansvarleg for å setta seg inn i lokale bestemmelsar og om det kreves eigen søknad til kommunen.

Ring brannbefal i Årdal på telefon: 97648102

Skjema for utfylling

Sjølv om melding av bål eller anna type brenning er meldt til 110 Vest, kan brannvesenet stilla vedkomande økonomisk ansvarleg for ei eventuell utrykning om bålet kjem ut av kontroll, eller om det kjem klage på grunn av røyk eller lignande, slik at bålet krevst sløkking av brannvesenet.

Brenning skal vera avslutta innan mørkets frambrudd. Ha sløkkemidlar tilgjengeleg, og kontroller at alt er sløkt før plassen forlatast!

Kjem bål ut av kontroll, ring 110!

Til toppen