Me søkjer etter trygg og omsorgsfull sjukepleiar til omsorgstenesta vår

100% fast stilling som sjukepleiar

Me har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar i pleie og omsorgstenesta. Frå oppstart og fram til sommaren 2025 vil arbeidsstaden vere Årdal sjukeheim/heimesjukepleien på Tangen. Søknadsfrist 01. august.

Les meir om stillinga og søk her.