Markdag på Molde - 2. juni

Stad: Beiteområdet hjå Ivar Molde (ved innkøyrsla til Moldebo)
Tid:  18.30 – 21.00

Tema for markdagen:
Suksessfaktorar for å lukkast med beiterydding og beiterydding

 

Programet:

Velkomst og innleiing av markdagen - Magnhild Aspevik – Felles Landbrukskontor ÅLA.

Korleis legga til rette for å få eit godt beiteområde - Ivar Molde – eigar og bonde, og verdsarvbonde Roald Jordalen 

Omsyn til miljøverdiar under beiterydding - kva må vi passe på? - Trude K.Knagenhjelm - Statsforvaltaren i Vestland

Aktuelle støtteordningar for beiterydding og skjøtsel og stell av beite - Statsforvaltaren i Vestland og Felles Landbrukskontor ÅLA

Spørsmål og diskusjon 
 
Me håpar du vert med!
Det vert enkel servering!
 
Påmelding snarast og innan måndag 30. mai til: janne.marie.reppen@laerdal.kommune.no

Til toppen