Listeframlegg til kommunestyrevalet 2023

Frist for innlevering av listeframlegg til kommunestyrevalet er 31. mars kl. 12.00.

Dette er ein absolutt frist og  lister som kjem inn etter dette tidspunktet er for seint innlevert. 

 

Elektronisk listeframlegg

Valgdirektoratet har utvikla ei elektronisk løysing for å opprette listeframlegg, samle inn underskrifter og levere listeframlegget ved kommunestyre- og fylkestingsvalet.

Det er valfritt om ein ønsker å bruke den elektroniske løysinga, eller om ein heller vil levere listeframlegget på papir. Ein kan også nytte ein kombinasjon av listeframlegg på papir og elektronisk. 

 

Ved å bruke listeforslagsportalen, vil riktig val/valår/kommune komme automatisk opp på det som vert sendt inn via løysinga. Aktuelle vedlegg blir automatisk produsert og sendt til kommunen når listeframlegget vert levert elektronisk.

 

Kommunen oppmodar til bruk av den elektroniske løysinga – den gjere prosessen enklare, men følgjer same regelverk og fungerer på same måte som papirløysinga.

 

Opprett elektronisk listeframlegg til kommunestyrevalet i Årdal i listeforslagsportalen

 

Les meir om Valdirektoratet si rettleiing om innlevering av listeframlegg elektronisk eller på papir.

Til toppen