Ledige stillingar innan pleie og omsorg

Seimsdalen sjukeheim har ledig 100% fast stilling som avdelingssjukepleiar. Søkandsfrist: 29. august 2023

Illustrasjon av eit hjarte i handa - Klikk for stort bilete

Andre ledige stillingar innen pleie og omsorg. Fast og vikariat frå 80% til 100%.

  • Sjukepleiarar til ledige stillingar både i heimesjukepleien og på sjukeheimane
  • Helsefagarbeidarar og assistentar på sjukeheimane
  • Personleg assistent i 1:1 tiltak i privat heim

Søknadsfrist: 30. september 2023