Viktig informasjon om koronaviruset

Kunngjering: Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2030

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-13 vart det i formannskapet den 11. februar 2021 sak 020/21 gjort følgjande vedtak:

1.    Utkast til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel, datert 02.02.2021, vert lagt ut på høyring i 6 veker.
2.    I samsvar med plan- og bygningslova § 11-13 varslar kommunen samtidig om start på arbeidet med revisjon av samfunnsdelen til kommuneplanen.

Formannskapssak 020/21 (PDF, 208 kB)
Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2030. (PDF, 2 MB)

Planprogrammet ligg, i tillegg til heimesida, ute til offentleg ettersyn på rådhuset på Årdalstangen og på biblioteket i Øvre Årdal i perioden 17.02.2021 til 31.03.2021.

Merknader til planprogrammet kan sendast skriftleg til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no, innan 31. mars 2021.

Til toppen