Koronatestar og registrering av positiv test

Gratis hurtigtestar

Hurtigtestar ligg tilgjengeleg på ulike utleveringspunkt i kommunen og du kan hente på desse stadane ved behov:

  • legekontoret i Øvre Årdal (gang ved ytterdør)
  • Tenestetorget på rådhuset
  • laurdag og søndag kan du hente på Årdal sjukeheim eller ÅBO

Registrer positiv test

Minner om at alle som har fått positivt testresultat på heimetest går inn på kommunen sitt smittesporingssystem og registrerer resultatet. 

Det hjelper oss å ha ein viss oversikt på korleis smittestatus er i kommunen. 

Registrer positiv hurtigtest

Til toppen