Kommunestyremøte 7. oktober

Torsdag 7. oktober er det tid for kommunestyremøte igjen. Denne gongen er me tilbake i kommunestyresalen. 

Møtet startar kl. 13.30 og vil bli sendt direkte på kommune-TV.

Sakliste
042/21 Godkjenning av innkalling, signering av møteprotokoll
043/21 Referatsak
044/21 Eigedomsskatt - 10 års taksering
045/21 Økonomisk rapportering 2. tertial 2021
046/21 Kommuneplan for Årdal kommune - fastsetting av planprogram arealdelen
047/21 Melding om grunnskulen 2020
048/21 Godkjenning av justert selskapsavtale for Alarmsentralen IKS
049/21 Oppretting av kommunekomite til TV-aksjonen 2021
050/21 Søknad om fritak og val av nytt medlem til Årdal forliksråd 2021-2024

Oversikt på saker og vedlegg finn du på innsynsportalen.

Følg kommunestyremøtet direkte

Til toppen