Invitasjon til pårørandeskule

Demensteamet vil med dette invitera til ein "mini" pårørandeskule over tre kveldar.
Passar for deg som er pårørande eller nær familie til ein person med demens eller minnesvikt.

Me ynskjer å presentera oss som er i demensteamet, og informere om arbeidet vårt.
Det vil bli tatt opp eit tema kvar kveld, der det vil bli gitt rom for samtalar i etterkant.
Personalet fra demensteamet vil delta alle kveldane. Det vert enkel servering.

Stad: Dagsenteret på Årdal sjukeheim (1. etg.), Årdalstangen
Påmeldingsfrist 5. april til tildelingskontoret tlf. 404 10 799 eller tlf. 57 66 50 50

Pårørandeskule
Tid Kl Tema
17. april 18:00 - 20:00 Presentasjon av demensteam
Kommunikasjon og samhandling
26. april 18:00 - 20:00 Velferdsteknologi med ergoterapaut Heidi Skeie
9. mai 18:00 - 20:00 Pårørande som deler sine erfaringar
Til toppen