Influensavaksinering i Årdal

Dersom du er i målgruppa (sjå under), og er frisk, så møter du opp til vaksinering på Eldresenteret i Kulturhuset i Øvre Årdal ein av følgande dagar kl 8.30 – 14.30:

 • Mandag 24. oktober
 • Tysdag 25. oktober
 • Onsdag 26. oktober
 • Torsdag 27. oktober
 • Fredag 28. oktober

Ta med personnummer. Influensavaksina kostar kr. 200,-.
Ta med kontant betaling, me har ikkje kort eller Vipps.

Dersom du ikkje kan møta ein av desse dagane så må du ringa helsestasjonen så snart som råd for å få lagt av vaksine, og avtale time til seinare. Tel 57 66 50 20.

Målgruppe:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og vaksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasientar
 • Personer som bur saman med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Alle må ta ansvar for smittevernreglar og retningslinjer i våre lokaler. 

Til toppen