Søknadsfrist for barnehage og SFO hausten 2023 er 1. februar

Høyring - "Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv" og innspelsmøte

Utval for oppvekst og kultur har etter delegert mynde frå Formannskapet vedteke å sende planen ut på høyring. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023 – 2026 vil vera eit viktig politisk og administrativt styringsdokument.

Les dokumentet og send innspel elektronisk, på e-post eller via Posten.

Merk: høyringsfristen er 3. november 2022

Ope møte

For å opne opp for ein god prosess, vert det invitert til møte om kommunedelplanen torsdag 27. oktober kl. 17.30 (PDF, 4 MB) i kinosalen/kantina på Årdalstangen. Vel møtt!

Informasjonsplakat ang Innspelsmøte angåande fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Årdal kommune, oktober 2022 - Klikk for stort bilete
Til toppen