Viktig informasjon om koronaviruset

Høyring - forskrift om hundehald og utvida bandtvang for hund i Årdal kommune

Arbeid med revisjon av «Forskrift om utvida bandtvang i Årdal kommune» er starta opp og framlegget vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 10. august.

Formannskapet vedtok i Fsak 117/20 å starte opp arbeid med revisjon av forskrift om utvida bandtvang i Årdal kommune. 

Innspel

Innspel til ny forskrift kan du sende til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen, eller på e-post til postmottak@ardal.kommune.no

Frist er sett til 10. august 2021.

For meir informasjon kontakt landbrukskontoret i ÅLA 57 64 12 00.

Høyringsframlegg - forskrift om hundehald og utvida bandtvang for hund i Årdal kommune (PDF, 222 kB)
Formannskapssak 117/20 - oppstart av revisjon (PDF, 364 kB)
Gjeldande forskrift om utvida bandtvang for hund i Årdal kommune vedteke 26.11.2009

Til toppen