Høyring: forskrift om godtgjersle til folkevalde i Årdal kommune

Formannskapet har i møte 12. mai vedteke å legge ut på høyring lokal forskrift om godtgjersler, permisjonar m.m. til folkevalde i Årdal kommune. 

Høyringsfrist 2. juni.

Reglar om mellom anna økonomisk godtgjersle til folkevalde må etter ny kommunelov bli gitt i form av forskrift. Framlegget til forskrift er basert på gjeldande lokalt reglement med nokon endringar. Endringar er merka med raud skrift i framlegget til forskrift.

Høyringsfrist er 2. juni og merknader kan sendast til:
Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller på epost til postmottak@ardal.kommune.no

Forskriften skal til endeleg handsaming i kommunestyret 16. juni 2022.

Til toppen